Представљање ткачких традиција као НКН Србије у оквиру субрегионалног образовног пројекта Националне комисије Румуније за УНЕСКО

Центар за нематеријално културно наслеђе је координисао учешће тима из Србије на завршној конференцији у оквиру субрегионалног образовног пројекта „Pleading For Intangible Heritage - Traditions and crafts on the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage“, одржаној од 28. октобра до 1. новембра 2019. године у Букурешту. Конференција је окупила тимове из Румуније, Бугарске, Молдавије, Северне Македоније, Црне Горе, Украјине и Србије, састављене од наставника и ученика основних и средњих школа, са идејом да се повежу и размене знања и искуства у вези са обичајном праксом прослављања 1. марта и ткачким традицијама као нематеријалном културном наслеђу.

Србију је на овој Конференцији представила ОШ „Бранко Радичевић“ из Стапара, чији су ученици и наставник имали презентацију на тему „Ткачке традиције као нематеријално културно наслеђе Србије – Очување стапарског ћилимарства“. Такође, тим из Србије је учествовао и на изложби радова учесника Конференције, где је представио материјал у вези са стапарским ћилимарством, а ученици су заинтересованим вршњацима показали и технику ткања ове врсте ћилима на малом ручном разбоју. 

Национална комисија Румуније за Унеско, као организатор овог субрегионалног образовног пројекта, приредила је и зборник радова држава учесница Конференције, међу којима се налази и рад посвећен ткачким традицијама које су уписане у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије. 

Активнoсти Рeпубликe Србиje у oквиру субрегионалног образовног пројекта „Pleading For Intangible Heritage - Traditions and crafts on the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage“ кooрдинисао је Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, у сарадњи са Комисијом РС за сарадњу са Унеском при Министарству спољних послова, Министарством културе и информисања и локалном заједницом из Стапара, а у оквиру пoслoвa у вeзи сa припремoм и организацијoм програма посвећених повећању (међународне) видљивости нематеријалног културног наслеђа уписaнoг нa Нaциoнaлну листу.

Фотографије: Документација Центра за НКН и Национална комисија Румуније за Унеско.