„Породична слава“ на изложби „Путеви хране у Србији“

У Културном центру Србије у Паризу отворена је мултимдијална изложба „Путеви хране у Србији“, у оквиру које је, као посебан сегмент, представљен обичај „Породична слава“, номинован за упис на УНЕСКО-ву Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства у 2014. години.

„Породична слава“ је део нематеријалног културног наслеђа које практикује већина православних хришћанских породица на територији читаве Републике Србије, али је Срби препознају и као начин исказивања националног и културног идентитета. Прослављање породичног свеца заштитника део је друштвених ритуала и пракси у којем је, поред религијског, присутан и културни образац гошћења и гостопримства.

На изложби „Путеви хране у Србији“ је, полазећи од географски условљеног окружења и уз сагледавање историјског и друштвеног контекста и културних утицаја, представљена култура исхране као незаоблазни део приватног, али и јавног живота сваког појединца. Феномен исхране је посматран као процес, од производње и начина привређивања, промета, прераде и обраде намирница, конзумирања и коришћења, до обичајне праксе развијене у оквиру породичног и годишњег религијског циклуса.

Мултимедијална изложба Етнографског музеја у Београду - Установе културе од националног значаја „Путеви хране у Србији“, аутора Душице Живковић, музејског саветника, одржава се у Културном центру Србије у Паризу, од 19. новембра 2014. до 17. јануара 2015. године.