Врањска градска песма

Кратак опис: 

Традиционалне градске песме које су настале и које се певају у Врању, у a cappella и у вокално-инструменталним аранжманима. Имају очуван континуитет живота у граду Врању од друге половине XIX века до данас, a посебно место међу њима имају оне чији се садржај односи на конкретна места, личности и догађаје у самом граду. Мелодијску линију одликује покретљивост, склоност ка наглим, али нежним скоковима и суптилна орнаментика. Метро-ритмичку основу чине равномерни и мешовити тактови и ритам rubato. Естетски императив је суптилност певачевог гласа и преданост садржају песме, уз високе моралне назоре које певач произноси као личност.

Ова извођачка пракса развијена је међу бројим музичараима, павачима и инструменталистима на подручју Врања, граду на југу Србије. 

Назив локалитета: 
Град Врање
Етнографска област или регион: 
Јужна Србија
Назив институције: 
Назив: 
Град Врање
Адреса: 
Краља Милана 1, 17500 Врање
Контакт: 
017 / 402-300; 017 / 402-368
Назив организације / групе: 
Назив: 
Културно-уметничко друштво "Севдах"
Назив: 
Удружење грађана Вед
Фотографски материјал: 
Датум: 
12.01.2016.
Прилог: 
Инвентарни број: 
26
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012