Тамбураши, тамбурашке праксе

Кратак опис: 

Тамбураштво је као групно музицирање на трзачким инструментима део традиције модерног доба (приближно последња два века). Среће се првенствено као свирање у бандама / ансамблима (до осам музичара) и малим оркестрима (осам до петнаест музичара), док су велики оркестри (шеснаест и више свирача) институционализоване формације новијег времена. Тамбурашки инструменти су: прим (раније чешће: бисерница), а-басприм (а-брач), е-басприм (е-брач), тамбурашко чело, контра (бугарија), тамбурашки бас / бегеш, стојеће тамбурашко чело (киш-бегеш). Ансамбли често укључују инструменте који не припадају породици тамбура – хармонику или виолину, а оркестри само наведене. 

Тамбурашки ансамбли доминантно изводе вокално-инструменталне аранжмане традиционалне и староградске музике, песме компоноване за тамбурашке ансамбле, као и нумере различитих популарних жанрова. Наступају самостално – као вокално-инструментална формација (сами свирачи и певају), или као инструментална пратња певача. Оркестри изводе претежно инструментални репертоар, аранжмане традиционалне и компоноване музике за игру, транскрипције класичне музике и компоновану „тамбурашку музику“, изузетно прате вокалне солисте на јавним, концертним наступима.  

Назив локалитета: 
Тамбураштво је присутно територији Србија, пре свега на територији Аутономне Покрајине Војводине, као и на подручју Крагујевца, Шапца, Београд и других градова и места..
Фотографски материјал: 
Датум: 
25.10.2021.
Прилог: 
Датум: 
25.10.2021.
Прилог: 
Датум: 
25.10.2021.
Прилог: 
Датум: 
25.10.2021.
Прилог: 
Инвентарни број: 
54
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Октобар 7, 2021