Свирање на тамбурицама / самицама

Кратак опис: 

Самице / тамбурице (понекад: тамбура, па и тамбуре – мн.) припадају породици трзачких жичаних инструмената. Карактеристичне су за тзв. динарску културу, традиционално се користе као солистички инструменти услед своје мелодијско-хармонској природе (одакле и назив), па чак и када свирају здружено, све имају исту функцију. 

На самицама се свирају мелодије игара и песама, а самичар је најчешће онај који започиње песму. Репертоар чине игре типичне за матично подручје, укључујући раније донете из других крајева (посебно из Славоније), али и мелодије које су укључили у репертоар током живота у Србији. 

Назив локалитета: 
Бачки Грачац, Чонопља, Кљајићево, Бачки Брестовац, Оџаци, Београд
Инвентарни број: 
63
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 21, 2023