Свирање на кавалу

Кратак опис: 

Кавал је тип дугачке полупопречне свирале, отворене цилиндричне цеви, која садржи седам рупица за свирање на предњој страни и једну на задњој страни цеви, као и четири гласнице. Краћи кавали са 6 рупица за свирање називају се свирајка или шупељка. На кавалу свира један извођач, што је у традиционалној пракси чешће, а ређе је свирање у пару, од којих један изводи мелодијску линију, а други константан бордунски тон. Кавал је означен као пастирски инструмент, мада се на њему изводе и мелодије народних песама, као и традиционалне игре.

Свирање на кавалу, као извођачка пракса, доминантно је заступљено на Косову и Метохији и то у пределу Шар планине, нарочито у Сиринићкој жупи и Призренској Гори. Користи се у православним српским заједницама, словенским муслиманским заједницама (Горани) и албанским муслиманским заједницама.

Етнографска област или регион: 
Шар планина, Koсово и Метохија
Назив организације / групе: 
Назив: 
Српско етномузиколошко друштво
Адреса: 
Нехруова 105, 11070 Нови Београд
Контакт: 
011 / 1779-344
Назив: 
КУД "Цветко Грбић" из Штрпца
Фотографски материјал: 
Назив: 
Свирање на кавалу
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
12.01.2016.
Прилог: 
Назив: 
Свирање на кавалу
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
06.11.2019.
Прилог: 
Инвентарни број: 
20
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012