Свирање на гајдама

Кратак опис: 

Свирање на гајдама, народном музичком инструменту, на територији Србије се односи на солистичку праксу свирања на двогласним и трогласним гајдама. Репертоар народне музике за овај инструмент обухвата народне игре, песме, импровизационе форме и специфичне песме ритуалног карактера (жетварски, свадбени, посмртни обред, обредна поворка коледара у југоисточној Србији). Певање уз гајде је ређе пристуно у пракси, и то пре свега код војвођанских свирача на трогласним гајдама. Стил одликује посебна техника свирања, мелодијске и ритмичке орнаментације, специфичних поступака формалног образовања музике (народне игре, песме и импровизације).

Свирање на гајдама изводи гајдаш, свирац, гајдар, гајдарџија, карабаш (влашки: cărabăş) и какарктерисично је за заједнице српског, македонског и влашког становништва.

Овај облик извођачке уметности присутан је доминантно у источном појасу Србије: југоисточна и североисточна Србија (околина Неготина, Зајечара, Бора и Мајданпека, Пожаревца, Сврљишки крај са околином, околина Ниша, Заплање, Шоплук, околина Лесковца) и Војводина (претежно Банат - околина Кикинде, Зрењанина и Панчева, као и Сремске Митровице).

Етнографска област или регион: 
Југоисточна и североисточна Србија
Назив институције: 
Назив: 
Музиколошки институт САНУ
Адреса: 
Кнез Михаилова 36/IV, 11000 Београд, Србија
Контакт: 
+381 11 / 2639-033
Назив организације / групе: 
Назив: 
Центар за културу Сврљиг
Адреса: 
Боре Прице 2, 18360 Сврљиг
Контакт: 
018 / 821-059
Назив: 
Центар за културу града Зајечара
Адреса: 
Димитрија Поповића 10, 19000 Зајечар
Контакт: 
019 / 423-404
Назив: 
Културни центар Панчева
Адреса: 
Војводе Живојина Мишића 4, 26000 Панчево
Контакт: 
013 / 332-334
Назив: 
Академско друштво за неговање музике „Гусле“
Адреса: 
Доситејева 2, 23300 Кикинда
Контакт: 
023 / 0400-560
Назив: 
КУД „Јабланичко коло“
Адреса: 
Осми новембар б.б., 16230 Лебане
Контакт: 
bogdanlebanac@hotmail.com
Фотографски материјал: 
Назив: 
Свирање на гајдама
Аутор: 
Докумнетација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Свирање на гајдама
Аутор: 
Докумнентација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Свирање на гајдама
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
18
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012