Пирoтскo припoвeдaњe

Кратак опис: 

Пиротско приповедање као домен усмене традиције, је вербално уметничко изражавање у прози и стиху на пиротском говору српског језика (тимочко-лужнички дијалекат, белопаланачко-пиротски поддијалекат српског језика). Пиротско приповедање преноси се усмено кроз генерације и изражава национални и културни идентитет српског народа у пиротском крају. Оно представља вид обичајне и друштвене праксе и комуникације у малим групама и заснива се на традиционалним сижејно-тематским обрасцима. Испољава се у великом броју жанрова у прози (предање, бајка, басна, прича о животињама, легендарна прича, новела, шаљива прича, анегдота, виц) и стиху (песме које се приповедају, а не певају, као и кратке форме попут загонетака, пословица, здравица и сл). Пиротски приповедачи обично се уче казивачком знању у кругу својих породица и пријатеља, од изворних носилаца усмене традиције и преносе је даље усменим путем. Приповеда се на окупљањима (седенће) и обичајним свечаностима, уз посао, на путовању.

Пиротско приповедање (казивање, причање) присутно је у локалним заједницама на подручју Пирота у југоисточној Србији. 

Назив локалитета: 
Општина Пирот, села: Мала Лукања, Рсовци, Брлог, Камик, Мали Суводол, Рагодеш, Сопот, Засковци, Велика Лукања, Добри До, Топли До, Блато, Понор, Велики Суводол, Базовик, Орља, Осмаково, Присјан, Велики Јовановац, Крупац, Станичење, Пољ
Етнографска област или регион: 
Југоисточна Србија
Назив институције: 
Назив: 
СО Пирот
Адреса: 
Српских владара, 18 300 Пирот
Контакт: 
+381 10 305 532
Назив: 
Народна библиотека Пирот
Адреса: 
Бранка Радичевића 10, Пирот 18300
Контакт: 
Телефон: +381 10 313744
Назив: 
Гимназија Пирот
Адреса: 
Српских владара 128, 18300 Пирот
Контакт: 
Телефон: +381 10 311447
Назив: 
Музеј Понишавља Пирот
Адреса: 
Никола Пашића 49, 18 300 Пирот
Назив: 
ИД ,,Кућа књиге ДОО“ / ,,Пиротске новине“
Назив: 
АД ,,Слобода Ниш“, огранак ,,Слобода Пирот“
Назив: 
Народно позориште Пирот
Адреса: 
Бранка Радичевића 1, 18300 Пирот, Србија
Контакт: 
010/321 587; 010/322 677
Назив организације / групе: 
Назив: 
Удружење грађана хумористичког друштва ,,Збирут'к“
Фотографски материјал: 
Назив: 
Дечја представ, приповедање
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
12.01.2016.
Прилог: 
Назив: 
Представа за децу
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
21.10.2016.
Прилог: 
Назив: 
Пиротско приповедање - сценско извођење
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
21.10.2016.
Прилог: 
Инвентарни број: 
28
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 25, 2014