Певање уз гусле

Кратак опис: 

Гуслање је извођачка пракса која обухвата солистичко певање народних епских песама у десетерцу које певач изводи пратећи се на гуслама, једножичном (изузетно двожичном) гудачком инструменту. У прошлости су усменим путем преношени и поетски текстови и музичка компонента гусларских песама, док се данас презентују махом познати, записани текстови, али се музичка компонента обликује по принципу ипморвизација. Ова архаична форма народне уметности промовише највише етичке вредности, важност породичних односа и хомогености заједнице и представља спој историјског памћења колектива и традиционалне музичке вештине, а заједнице које је практикују, сматрају је најрепрезентнијим елементом свог идентитета.

Певање уз гусле, као део извођачких уметносит, али и усмене традиције, присутно је на територије целе Србије, али је његова пракса израженија у западним и централним пределима Србије и у Војводини.  

 

 

Видео: Певање уз гусле, Етнографски музеј у Београду

 

Листа на коју је елемент уписан: 
Унеско
Репрезентативна листа нематеријалног културног наслеђа човечанства
Датум уписа : 
29.11.2018.
Назив локалитета: 
Певање уз гуслe je присутнo нa гoтoвo читaвoj тeритoриjи Србиje.
Етнографска област или регион: 
Нajвeћa зaступљeнoст je у зaпaдним и цeнтрaлним прeдeлимa Србиje и у Вojвoдини.
Назив институције: 
Назив: 
Музиколошки институт САНУ (Предлагач за упис у Национлани регистар)
Адреса: 
Кнез Михаилова 35, Beograd 11000
Контакт: 
др Данка Лајић Михајловић
Назив: 
Општина Врбас
Адреса: 
Маршала Тита 89, 21460 Vrbas
Контакт: 
021/706-306
Назив организације / групе: 
Назив: 
Сaвeз гуслaрa Србиje (Предлагач за упис у Национлани регистар)
Адреса: 
Цара Лазара бр.1, 11500 Обреновац
Контакт: 
savezguslarasrbije1994@gmail.com
Назив: 
ГД „Вук Maндушић“ Врбaс (Предлагач за упис у Национлани регистар)
Адреса: 
Маршала Тита 30, Врбас
Фотографски материјал: 
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
12.01.2016.
Прилог: 
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
28.09.2017.
Прилог: 
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
28.09.2017.
Прилог: 
Инвентарни број: 
12
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012