Опанчарски занат

Кратак опис: 

Опанчарски занат, опанчарство је део традиционалних занатских знања и вештина која се односи на ручну израду опанака од различитих врста штављене коже (говеђе, свињске и козје) и канапа. Израда опанака одвија се у више фаза и подразумева неколико техника обраде - сечење, бушење, шивење и лепљење делова коже, уз коришћење ручних алата и шиваће машине.

Опанчарством се баве занатлије – опанчари на територији целе Србије, а поред чланова породица занатлија који су најчешће укључени у одређене сегменте производње, продаје и промоције производа, део заједнице који доприноси очувању овог заната јесу и културно-уметничка друштава који користе различите типове опанака.

 

Назив институције: 
Назив: 
Етнографски музеј у Беогаду
Адреса: 
Студентски трг 13, Београд
Контакт: 
E mail: info@etnografskimuzej.rs, +381 11 328 18 88
Фотографски материјал: 
Назив: 
Oпанчарство - израда опанака
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Израда опанка
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Израда опанка
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Израда опанка
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
39
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 13, 2018