Мало коло

Кратак опис: 

 Мало коло је игра која се изводи у затвореном или отвореном колу у којем учествују играчи који су међусобно повезани тзв. војвођанским хватом (играчице држе руке на раменима играча, који се међусобно хватају за руке иза њихових леђа). У извођењу кола учествују играчи различите родне и генерацијске припадности, а образац се заснива на симетричном латералном кретању: два корака за десном, па два корака за левом руком. Извођачку специфичност малог кола представља уочљива родна подељеност: варирања плесне структуре и фразирање мушкараца су базирани на просторно-агогичком нијансирању, док се женски начин плесања заснива на ритмички варираном поцупкивању. Због једноставног кинетичког обрасца у малом колу сви извођачи, без обзира на род и извођачко умеће, имају прилику да варирају плесне покрете, што представља његову иманентну инклузивну одлику и кључ виталности.

Етнографска област или регион: 
Војводина - Срем, Банат, Бачка
Фотографски материјал: 
Датум: 
08.02.2021.
Прилог: 
Датум: 
25.10.2021.
Прилог: 
Датум: 
25.10.2021.
Прилог: 
Инвентарни број: 
53
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Јануар 14, 2021