Фрулашка пракса

Кратак опис: 

Фрула је најтипичнији и најраспрострањенији дувачки инструмент у музичкој пракси Србије. Иако се у новије време популарно именује као фрула, овај инструмент познат је под старијим називима као свирала (свиројка) и свиралче (свирајче) – сагласно већим и мањим димензијама инструмента – у пракси западних и централних области Србије, и као дудук и дудуче – у традицији источних и јужних српских крајева. Горњи крај цеви је равно засечен и делимично је затворен чепом, испод којег је на полеђини урезан четвртасти отвор са оштрим бридом; на њему је 6 отвора за свирање, којима се у новије време на инструментима мањих димензија придружује и 7. отвор на полеђини. Широкој распрострањености и великој популарности фрулашке праксе у Србији, допринело је не само лако овладавање извођачким вештинама, већ и могућности широког коришћења - као пастирски инструмента, али је и део разноврсних народних празновања и окупљања, као пратња песми и игри. Подршку свирању на фрули дају и градитељи инструмената који, као појединци или у оквиру специјализованих радионица, чувају занатске вештине израде фруле.

Фрулашка пракса, као домен усмених традиција и израза, односно извођачких уметности, присутна је међу становништвом на целој територији Србије. 

Етнографска област или регион: 
Територија Србије
Назив институције: 
Назив: 
Музиколошки институт САНУ
Адреса: 
Кнез Михаилова 35, 11000 Београд
Контакт: 
011 / 2027-200
Назив: 
Факултет музичке уметности Београд
Адреса: 
Краља Милана 50, 11000 Београд
Контакт: 
Мр Ива Ненић
Назив организације / групе: 
Назив: 
Туристичка организација града Чачка
Адреса: 
Градско шеталиште бб, 32000 Чачак
Контакт: 
032 / 342-360; 032 / 343-721
Назив: 
Сабор фрулаша у Прислоници
Назив: 
Српско етномузиколошко друштво
Адреса: 
Аласка 26 / 9, 11080 Београд
Контакт: 
Др Мирјана Закић
Појединачни носиоци: 
Назив: 
Милутин Цвејић
Адреса: 
Брус
Назив: 
Зоран Рајичић (Сабор фрулаша)
Адреса: 
Нови Сад
Назив: 
Милица Стошић
Адреса: 
Врање
Назив: 
Добривоје Тодоровић
Адреса: 
Београд
Назив: 
Мирољуб Тодоровић
Адреса: 
Београд
Фотографски материјал: 
Назив: 
Фрулашка пракса
Аутор: 
Докумнетација Центра за НКН
Датум: 
19.11.2015.
Прилог: 
Назив: 
Фрулашак пракса
Аутор: 
Докумнентација Центра за НКН
Датум: 
06.11.2019.
Прилог: 
Инвентарни број: 
19
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012