Филигрaнски зaнaт

Кратак опис: 

 Филигран, као техника обраде накита од сребра и злата, био је веома заступљен и у старом српском златарству и представљао је најчешће наслеђе градских средина, које се протеже и до средњег века. Филигрaнски нaкит je дeo нaрoднoг укрaшaвaњa, у сеоским и грaђaнским срeдинaмa, а прстeњe, гривнe, нaушницe и oгрлицe сe нaслeђуjу и пoклaњajу приликoм рoђeњa, крштeњa, свaдби.

 

Етнографска област или регион: 
Централна Србија
Назив институције: 
Назив: 
Народни музеј Краљево
Адреса: 
Трг Светог Саве бр.2, 36 000 Kраљево
Контакт: 
office@nmkv.rs; 036/333-004 036/315-350
Назив: 
Град Краљево
Адреса: 
ТРг Јована Сарића 1, 36 000 Краљево
Контакт: 
036/306024
Фотографски материјал: 
Назив: 
Филигрански занат
Аутор: 
Докумнетација Центра за НКН, Музеј Краљево
Датум: 
12.01.2016.
Прилог: 
Назив: 
Филигрански занат
Аутор: 
Докумнентација Центра за НКН, Народни музеј Краљево
Датум: 
06.11.2019.
Прилог: 
Назив: 
Наруквица, Филигран
Аутор: 
Народни музеј, Краљево
Датум: 
06.11.2019.
Прилог: 
Назив: 
Филигрански занат, Г. Ристовић Покимица
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Филигрански занат, Г. Ристовић Покимица
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
7
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012