Ерски хумор

Кратак опис: 

Ерски хумор, као форма усменог изражавања, представља спесифичан начин шаљивог односа према стварности карактеристичан за подручје Златиборског округа. Присутан је у свакодневном начину комуницирања и исказивања шала међу становиштвом, а препознат је многим књижевним родовима и врстама – народним приповеткама, новелама, анегдотама и вицевима; шаљивим лирским и епским десетерачким песмама; малим фолклорним формама (здравицама, пословицама, питалицама, загонеткама, ругалицама и зврчкама); дечијем фолклору и у оквиру својеврсног фолклорног театра (чауш на свадби, натпевавање момачких и девојачких сватова).

Ерски хумор, као домент усмених традиција, присутан је у локалним заједницама на подручју Златиборског округа, западна Србија, у општинама: Ариље, Бајина Башта, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Пријепоље, Прибој, Чајетина и Ужице.

Назив локалитета: 
Ариље, Бајина Башта, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Пријепоље, Прибој, Чајетина, Ужице
Етнографска област или регион: 
Златиборски округ, западна Србија
Назив институције: 
Назив: 
Општина Чајетина
Адреса: 
Александра Карађорђевића 28, 31310 Чајетина
Контакт: 
телефон: 031/3831-151; office@cajetina.org.rs
Назив: 
Библиотека "Љубиша Р. Ђенић", Чајетина
Адреса: 
Златиборска 1, 31310 Чајетина
Контакт: 
телефон: 031/3831-380; факс: 031/3831-924; e-mail: ljubisardjenic@mts.rs
Фотографски материјал: 
Назив: 
Ерски хумор - Турнир духовитости
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
15
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012