Пиротско приповедање уписано у Национални регистар нематеријалног наслеђа

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, на састанку одржаном 29. децембра 2014. године доне о је одлуку о упису елемента „Пирoтскo припoвeдeњe“ у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

„Пиротско приповедање“, као посебан вид усмене традиције, уписан је у Национални регистар на предлог Скупштине општине Пирот, Народне библиотеке Пирот, Гимназије Пирот, Музеја Понишавља и Нaрoднoг пoзoришта Пирoт.