Певање уз гусле на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног културног наслеђа

13. заседање Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе
13. заседање Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе
13. заседање Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе
13. заседање Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе

Певање уз гусле, део нематериајлног културног наслеђа Србије, уписано је на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Одлуку о упису гуслања донео је Унесков Међувладин комитет за очување нематеријалног културног наслеђа, на свом 13. редовном заседању које je одржано на Маурицијусу од 26. новембра до 2. децембра 2018. године.  

Номинацијски досије, који је одлуком Националног комитета упућен у процедуру усвајања у марту 2017. године, припремио је Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду у сарадњи са Музиколоким иснститутим САНУ и уз подршку Савеза гуслара Србије, гусларских удружења, појединаца, локалних самоуправа, институција, невладиних организација и стручних удружења.

Певање уз гусле, солистичко певање народних епских песама у десетерцу, уписано је у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа 2012. године и чини део „живог наслеђа“ Србије, које се преноси с генерације на генерацију, као веома важно обележје идентитета заједнице. Гуслање, као архаична форма народне уметности која промовише највише етичке вредности, важност породичних односа и хомогености заједнице представља спој историјског памћења колектива и традиционалне музичке вештине. Певање уз гусле је присутно је на територији Србије, као део извођачких уметности и усмене традиције.

Певање уз гусле је, после породичне славе и традиционалне народне игре коло, трећи упис Републике Србије на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства.