Певање извика и злакуско лончарство представљени у Етнографском музеу

Певање извика, Певачка група из Нове Вароши, 9. 8. 2018.
Злакуско лочнарство, демонстрација вештене, 8.9.2018
Злакуско лочнарство, демонстрација вештене, 8.9.2018
Злакуско лочнарство, демонстрација вештене, 8.9.2018

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије у сарадњи са регионалним коориноторима, у оквиру изложбе „Нематеријално културно наслеђе Србије“, организује презентацију елемената уписаних у Национални регистар. Кроз демонстрацију знатаских знања и вештина, начина певања или играња, приближавање вештина припрема традиционалних јела, разговор са стручњацима и носиоцима наслеђа, посетиоци Етнографског музеја током авгсута могу да се ближе упознају са нематеријалним културним наслеђем наслеђем Србије.

У четвртак, 9. августа 2018. године у  Етнографском музеју одржана  је презентација елемента нематеријалног култрног наслеђа са подручја западне Србије уписаних у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа. На презентацији су носиоци знања, чланови удружења "Певање извика" из Нове Вароши представили овај елемент нематеријалног културног наслеђа каркатеристичан за подручје западне Србије и Златиборког округа. Грначар уз Злакусе, Дарко Тешић, демонстрирао је вештину израде грначарских производа на ручном колу, а уз приказивање видео материјала и дегустацију, представљена је и вештина припрема кајамка. 

Изложба "Нематериајлно културно наслеђе Србије, аутора Данијела Филиповић, отворена је до краја августа 2018. године.