Пети УНЕСКО-в регионални семинар Мреже експерата Југоисточне Европе за очување нематеријалног културног наслеђа

Пети регионални семинар Мреже експерата Југоисточне Европе за очување нематеријалног културног наслеђа под окриљем УНЕСКО-а организован је у Етнографском музеју у Београду од 12. до 14. маја 2011. године под називом „Од националне имплементације до регионалне сарадње“.

Семинар је отворио министар културе Предраг Марковић, истичући да он „представља место где земље могу да размене искуства на тему нематеријалне културне баштине, која је веома важна за све. Свака земља чува не само своју нематеријалну баштину, већ и туђу, што доприноси бољој сарадњи и разумевању међу земљама. Очување баштине има посебну важност, јер нематеријална културна баштина доприноси очувању разноликости, али и мира међу земљама. Помоћу нематеријалне баштине упознајемо себе, али и учимо да живимо с другима“.

Директор одељења за културу канцеларије UNESCO-а у Венецији, Антони Краус, је рекао да је семинар у Београду прилика да се предочи и расправља о имплементацији националних мера за очување нематеријалне културне баштине.

Према његовим речима, на скупу је понуђена платформа за дискусију и размену информација о процесу пописивања, што је кључни елемент за очување нематеријалне културне баштине. „Семинар би требало да дефинише нове форме институционалне сарадње, размену и партнерство између институција у региону и шире. Такође треба идентификовати додатне акције које треба подржати и подстицати у југоисточној Европи“, рекао је Краус.

На семинару су учествовали експерти у области нематеријалне баштине из Албаније, Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, са Кипра, из Македоније, Грчке, Мађарске, Италије, Молдавије, Црне Горе, Румуније, Словеније, Турске и Србије. Експерти су разменили искуства о спровођењу националних мера за очување нематеријалног културног наслеђа, установили начине за унапређење регионалне и међународне сарадње и понудили платформу за размену информација о процесу пописивања.

У оквиру семинара, одржана су три округла стола - „Имплементација UNESCO-ове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа“, „Идентификовање и пописивање нематеријалног културног наслеђа“ и „Обука и изградња капацитета“.

Годишњи скупови служе као регионалне платформе за размену знања и добрих пракси, те за подстицање очувања нематеријалне културне баштине као кључног адута културне различитости Југоисточне Европе.