Очување нематеријалног културног наслеђа и музејска пракса

Стручни скуп Етнолошке секције музејског друштва Србије

У организацији Етнолошке секције Музејског друштва Србије, 4. и 5. јуна 2019. године одржан је стручни скуп посвећен очувању нематеријалног културног наслеђа у музејима. Циљ скупа, чији је домаћин био Музеј Kрајине из Неготина, било је сагледавање улоге музеје у процесу очувања нематеријалног културног наслеђа и размена искустава музејских стручњака у Србији у овом домену. 

Систем очувања нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији, идентификовање елемената и начин уписа у Национални регистар, представила је Данијела Филиповић из Центра за нематеријално културно наслеђе, нагласивши значај сарадње музеја са локалним заједницама и носиоцима наслеђа током овог процеса. У расправи је указано на улогу музејских стручњака, пре свега етнолога – антрополога, у различитим аспектима очувања нематеријалног културног наслеђа. Она се препознаје већ од првог корака - идентификовања елемента, а веома је значајна и у осталим фазама, као што су докуменотвање, истраживање и дефинисање мера заштите. Такође, указано је и на чињеницу да очување нематеријалног отвара и могућности развоја нових музејских програма кроз укључивање нематеријалног културног наслеђа у музејске садржаје и организавање промоција, презентација, едукација и сл.

На скупу су о очувању нематеријалног културног наслеђа са аспекта рада у музејским институцијама говорили и чланови Комисије за нематеријално културно наслеђе, др Марко Стојановић и др Милош Матић, а практични рад на очувању нематеријалног културног наслеђа представили су регионални координатори Снежана Ашанин Шапоњић, Снежана Томић и Сузана Антић. 

Фото: Музеј Крајине, Неготин