Нови уписи у Национални регистар НКН-а

У Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, одлуком Националног комитета за нематеријално културно наслеђе, уписано је шест елемената „живог наслеђа“ Србије – сарачки занат, ћурчијски занат, израда веза „штампујит“, мавање кумбаре, свирање на тамбурици самици и пливање за Богојављенски крст. Одлуку о упису Комитет је донео на састанку који је одржан 21. децембра 2023. године у Министарству културе, а на основу закључака Комисије за оцену предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, која делује у Етнографском музеју у Београду.

Досијеи за упис предложених елемента, који садрже образац за упис, видео и фото документацију, као и писма сагласности носилаца, удружења и институција, припремљени су као резултат сарадње носилаца, локалних заједница, предлагача и територијално надлежних регионалних координатора на идентификовању и изради мера очувања предложених елемената. Припремљене досијее Центар за нематеријално културно наслеђе стручно је обрадио и упутио Комисији за оцену предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

У складу са закључцима Комисије, донета је одлука да у Национални регистар буду уписни традиционални занати и вештине: сарачки занат, који обухвата скуп знања и вештина у вези са припремом материјала и израдом предмета од коже, првенствено за потребе коњарства, ћурчијски занат  који подразумева скуп знања и вештина прераде и обраде коже и израде предмета од крзна и коже, као и знања и вештине израде веза „штампујит“ на подручју Неготинске Крајине и приобаља Дунава којим се најчешће украшава свечана женска влашка ношња.

Обичај паљења покладних ватри у Сиринићкој жупи у оквиру празновања Белих поклада (Прочке) мавање кумбаре, као и пливање за Богојављенски крст – обичај пливања на отвореним водама, у рекама и језерима, на празник којим се обележава дан Христовог крштења, уписани су као елементи „живог наслеђа“ из домена друштвених обичаја и пракси.

У Национални регистар уписана је и извођачка пракса свирања на тамбурицама / самицама (тамбурицама-самицама) – четворожичним двогласно штимованим тамбурама које представљају део културе српског динарског становништва досељеног на простор Србије.

Фотографије: Документација Центра за НКН