Нови уписи у Национални регистар НКН

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, на састанку одржаном 25. децембра 2017. године, донео је одлуку о упису елемената бела вила; паљење петровданских лила – лилање и жмаре, кување жмара у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије.

Комисија за оцену предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, која је делује у Етнографском музеју у Београду, током 2018. године размотрила је достављене и у Центру за нематеријално културно наслеђе обрађене предлоге и предложила усвајање ових елеманата. У складу са закључцима Комисје, Национални комитет је донео одлуку да знања и вештине везане за припрему јела жмаре, које је као ритуално и свакодневног пристуно на подручју источна Србија, пре свега у области Млаве, буду уписане у Национални регистар нематеријалног култрног наслеђа. Такође, усвојен је и предлог о упису обичаја бела вила, који се као део ускршњих обичаја изводи на трћии дан Ускрса у Великој Хочи, као и обичај прављења и паљења петровданских лила, присутан на територији западне Србије, у заједницама и насељима општина Шабац, Лозница, Ваљево, Сјеница, Нова Варош, Ивањица.