НKН Србије на Унесковој листи

Славски колач, Породична слава
Традиционална игра игло, изођење на породичној прослави

Репрезентативнa листa нематеријалног културног наслеђа човечанства успостављена је Унесковом Конвенцијом из 2003. године и један је од најпрепознатљивијих механизама очувања живог наслеђа на међународним нивоу. Успостављање Листе има за циљ подстицање и неговање разноврсности културних израза и интеркултурног дијалога, али је пре свега значајан њен допринос јачању свести о значају очувања нематеријалног културног наслеђа на националном нивоу, као и обезбеђивање међународне видљивости овог сегмента наслеђа.

На Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства Србија је 2014. године уписала Породичну славу, обезбедивши на тај начин да овај обичај, поред националног значаја, добије и међународну препознатљивост. „Коло, традиционална народна игра“, као једна од најраспрострањенијих народних игара у Србији, уписана је на Репрезентативну листу у децембру 2017. године, а „Певање уз гусле“, трећи елемент из Србије, у децембру 2018. године. Злакуско лончарство - лончарство ручног витла из села Злакуса, уписано је на Репрезентативну листу као први елемент из Србије из домена традиционалних заната 2020. године, а елемент Друштвене праксе и знања у вези с припремом и употребом традиционалног пића од шљиве – шљивовице, уписан је 2022. године.