Нематеријално културно наслеђе као тема за избор „Изузетне дестинације Европе“

Туристичка организација Србије је спровела национални избор „Изузетне дестинације Европе“ 2014. године и тако се укључила у пројекат Европске комисије „Изузетне дестинације Европе“ (European Destinations of Excellence – EDEN), који је готово десет година фокусиран на повећање видљивости мање познатих туристичких дестинација и подизање свести о разноликости европске туристичке понуде. Пројекат на тему „Туризам и локално нематеријално културно наслеђе“ имао је за циљ идентификацију мање познатих дестинација које базирају и развијају своју туристичку понуду на промоцији сопственог, територијално-специфичног, нематеријалног културног наслеђа.

Након спроведеног јавног позива, на који се одазвало више од 40 организација, за пoбeдничку дестинацију је изабрана општина Књажевац, која је конкурисала сa ђурђeвдaнским oбрeдoм „Moлитвa“. Овај обичај je уписaн нa Листу eлeмeнaтa нeмaтeриjaлнoг културнoг нaслeђa Рeпубликe Србиje и, кao дeo Ђурђeвдaнских oбичaja, укључeн у рeгиoнaлни прeдлoг зa упис Ђурђeвдaнa нa Унескову Рeпрeзeнтaтивну листу нeмaтeриjaлног културног наслеђа човечанства. Ђурђевдански обред „Молитва“ представља успешан пример сарадње различитих институција на локалном и регионалном нивоу у очувању културног наслеђа, обезбеђивању његове одрживости и обогаћивању локалне туристичке понуде. Поред Књажевца, међу пет првопласираних дестинација нашле су се и Ковачица, која је кандидовала „Наивно сликарство Словака“; Топола, која је конкурисала са манифестацијом „Опленачка берба“; Кучево, које је кандидовало манифестацију „Хомољски мотиви“, као и општине Нова Варош и Пријепоље, које су предложиле заједничку номинацију за манифестацију „Златар фест“ и презентовање традиционалних заната. Изабране дестинације у Србији биће увршћене у „Мрежу изузетних дестинација Европе“ (EDEN Network), која представља платформу за размену примера добре праксе између награђених дестинација, али и подстиче друге дестинације у Европи да усвоје моделе одрживог туристичког развоја који су препознати од стране Европске комисије.