Kомисија за упис у Регистар нематеријалног културног наслеђа

Усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа у мају 2010. године, Република Србија је започела њену имплементацију, а један од првих задатака било је формирање мреже стручних тела и институција за очување нематеријалног културног наслеђа. Као део ове мреже, у марту 2011. године формирана је Комисија за упис елемената у Регистар нематеријалног културног наслеђа чији је основни задатак да валоризује предлоге за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа и проследи их на усвајање Националном комитету за нематеријално културно наслеђе.

Комисија за упис у Регистар нематеријалног културног наслеђа деловала је од марта 2011. до новембра 2013. године, у Министарству културе и информисања Републике Србије, а од 2014. ради у Етнографском музеју у Београду, у саставу: 

  • др Биљaнa Сикимић, етнолингвиста, научни саветник, Бaлкaнoлoшки инситут СAНУ,
  • др Биљана Ђорђевић, археолог, музејски саветник, Народни музеј Србије,
  • др Дaнкa Лajић Mихajлoвић, етномузиколог, научни саветник, Mузикoлoшки институт СAНУ,
  • Душицa Живкoвић, етнолог, музејски саветник у пензији,
  • др Милош Матић, етнолог-антрополог, музејски саветник, Eтнoгрaфски музej у Бeoгрaду,
  • др Maркo Стojaнoвић, етнолог-антрополог, музејски саветник, Eтнoгрaфски музej у Бeoгрaду,
  • Данијела Филиповић, етнолог-антрополог, виши кустос, координатор Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду.