КОМИСИЈА ЗА УПИС ЕЛЕМЕНАТА

Министарство културе и информисања формирало је Комисију за упис у регистар нематеријалног културног наслеђа са основним задатком да валоризује предлоге за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа и прослеђује их на усвајање Националном комитету за нематеријално културно наслеђе. Комисија је задужена и да иницира активности регоналних координатора на очувању и заштити нематеријалног културног наслеђа, предлаже и координира националне програме, пројекте и активности за заштиту и очување нематеријалног културног наслеђа, координира регионалне и међународне програме, умрежавање са постојећим регионалним и међународним структурама, предлаже, подстиче и прати спровођење мера заштите и очувања регистрованог нематеријалног културног наслеђа.

Комисија за упис у Регистар нематеријалног културног наслеђа, деловала је у Министарству културе и информисања Републике Србије, од марта 2011. до новембра 2013. године, у саставу:

  • Вилма Нишкановић, етнолог, музејски саветник, в.д. директора Етнографског музеја у Београду, председник Комисије,
  • др Биљана Сикимић, етнолингвиста, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ,
  • др Мирослава Лукић Крстановић, етнолог, научни сарадник Етнографског института САНУ,
  • др Весна Марјановић, етнолог, музејски саветник, Етнографски музеј у Београду,
  • мр Сања Ранковић, етномузиколог, Центар за проучавање народних игара Србије Факултета музичке уметности у Београду,
  • Јелена Тодоровић, класични филолог, Централни институт за конзервацију у Београду,
  • проф. др Гордана Милошевић, архитекта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
  • мр Маја Ђорђевић, археолог-конзерватор, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд,
  • Павел Бабка, директор Фонда „Међународни етно центар Бабка“, Ковачица,
  • мр Мирјана Менковић, председник Центра за очување наслеђа Косова и Метохије „Mnemosyne“.