Коло на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног културног наслеђа

Kolo - upis na Reprezentativnu listu
Kolo - upis na Reprezentativnu listu
Kolo - upis na Reprezentativnu listu
Kolo - upis na Reprezentativnu listu

Унесков Међувладин комитет за очување нематеријалног културног наслеђа донео је одлуку о упису елемента Колo, традиционална народна игра на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Одлука о упису донета је 12. редовном заседању Koмитет, које се од 4. до 9. децембра одржава на острву Чеџу у Јужној Кореји.

Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду припремио је, на основу одлуке Националног комитета за нематеријано културно наслеђе, номинацијски досије, који је Министраство културе и инфирмасања упутило у процедуру усвајања. Номинације је припремљена у сарадњи са предлагачима елемента Факултетом музичке уметности, Ансамблом традиционалних игара „Коло“ и Центром за истраживање и очување традиционалних игара Србије (ЦИОТИСом), уз учешће појединаца, локалних заједница, институција, невладиних организација, стручних удружења.

Представник Републике Србије на заседању, Данијела Филиповић из Центра за нематериајлно културно наслеђе захвалила је члановима Комитета и Евалиуционог тела на овој одлуци и нагласила да је упис кола,  на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа, значајан, не само због тога што овај ће сегмент нематеријалног културног наслеђа Србије постати међународно видљивији, већ ће и различите заједнице бити подстакнуте да активно доприносе очувању и преношењу елемента као дела сопственог наслеђа.