Казан култ Кладово 2022.

Десета манифестација „Казан култ Кладово“, коју организују Библиотека "Центар за културу" Кладово, у сарадњи са Удружењем „Дунавфест“ из Београда, уз подршку Центра за нематеријално културно наслеђе Србије, одржана је 20. августа 2022. године у Кладову.

Манифестација, која је од оснивања 2012. године, посвећена очувању нематеријалног културног наслеђа, промовисању његовог значаја и едукацији стручне јавности и локалне заједнице о начинима очувања „живог наслеђа“, одржана је под називом „Улога нематеријалног културног наслеђа у развоју локалних заједница – Како управљати културним наслеђем?“ Централни део овогодишње манифестације била је стручна конференцији на којој су учествовали стручњаци из региона који се баве заштитом културног наслеђа (из Етнографског музеја у Београду, Народног музеја Зајечар, Музеја Крајине Неготин, Регионалног историјског Музеја и Регионалне библиотеке у Видину, Бугарска), креативним индустријама, уметнички ствараоци, представници туристичких организација и други. У фокусу конференције било је сагледавање односа локалних заједница према сопственом културном наслеђа и могућности које интегрисано управљање културним наслеђем пружа локалној средини.

Током претходних година, „Казан култ“ је обрађујући теме као што су „Градови и нематеријално културно наслеђе“, „Видљивост нематеријалног културног наслеђа уписаног и номинованог на листе Унеска“, „Друштвени обичаји и свечана догађања“ или „Нематеријално културно наслеђе Дунава“, окупио уметничке ствараоце и стручњаке, из земље и региона, који се баве истраживањем, заштитом и промоцијом културног наслеђа и креативним индустријама, или имају искуства у имплементацији међународних конвенција, посебно Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа. 

Манифестација је одржана уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. 

Фотографије: Библиотека "Центар за културу" Кладово