Извођачке уметности на листи нематеријалног културног наслеђа Србије

Центар за истраживање и проучавање традиционалих игара Србије (ЦИОТИС) и Центар за нематеријално културно наслеђе Србије у Етнографском музеју у Београду, уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, 16. и 17. децембра 2016. године организовали су промовисање елемената нематеријалног културног наслеђа из области извођачких уметности уписаних у Национални регистар НКН. Дводневни програм посвећен промовисању традиционалних игара коло и руменка, реализован је кроз теоријска предавања и практичну едукацију. У оквиру теоријских предавања представљена је номинацијски досије „Коло, традиционална народна игра“, који се налази у процедури усвајања на Репрезентативну листун нематеријалог културног наслеђа човечанства Унеска, као и предавање посвећено музичкој пратњи кола у три. Такође, представљени су резулатати теренских истраживања у Сокобањи, са фокусом на игри румекна, која је, као и коло у три, у јуну 2012. године уписана у Нациолани регистар нематериајлног културног наслеђа. Практична едукација се спроведена кроз радионице играња, на којима су полазницима демонстриране различите верзије игара коло у три, коло у шест и руменка