Извођачке уметности

Извођачке уметности обухватају елементе нематеријалног културног наслеђа који се односе на вокалне и инструменталне музичке изразе, игре, плес, позориште. У оквиру овог домена, музичке праксе, као најуниверзалнији израз, најлакше се уочавају и дефинишу кроз појединачне елементе, а музика је често саставни део других домена нематеријалног културног наслеђа, као што су ритуали, свечани догађаји или усмене традиције.

Игра и плес, најједноставније дефинисани као извођење телесних покрета, најчешће уз музику, чине такође распострањен сегмент нематеријалног културног наслеђа. Покрети и гестови, као саставни део плеса често изражавају осећај или расположење, илуструју одређени догађај или свакодневни чин, а њихово извођење може бити и део других елемената (нпр. обичаја), као и традиционалне позоришне представе.

У Национални регистар нематеријалног културног наслеђа су уписани руменка, свирање на гајдама, фрулашка пракса, свирање на кавалутрубаштво, мало колотамбураши, тамбурашке праксе и коло – традиционална народна игра, елемент нематеријалног културног наслеђа Србије који је уписан и на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства.