Листа елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

21. Наивно сликарство Словака  Слoвaчкo нaивнo сликaрствo прeдстaвљa ствaрaлaштвo сaмoуких умeтникa, припaдникa слoвaчкe eтничкe зajeдницe нa прoстoру Србиje. Oснoвнe...
22. Лазарице у Сиринићкој жупи  Лазарице су женске пролећне обредне поворке које су део обичаја везаних за празновање Лазареве суботе, као дела предускршњих празника. Лазарички...
23. Израда дрвених чутура у селу Пилица Израда дрвених чутура на ручно прављеном стругу, уз коришћење ручног алата, је вештина којом се израђују чутуре, за чување пића, али и други...
24. Вуков сабор Вуков сабор, најстарија културна манифестација у Србији, посвећена очувању језика, писма и усмене књижевности, установљена је 1933. године као сећање...
25. Ојкача  Ојкача је изворна крајишка песма која се изводе a cappella или уз пратњу неког народног инструмента (најчешће тамбурица самица, а ређе дипле,...
26. Врањска градска песма Традиционалне градске песме које су настале и које се певају у Врању, у a cappella и у вокално-инструменталним аранжманима. Имају очуван континуитет...
27. Чување Христовог гроба Чување Христовог гроба је део Ускршњих обичаја и односи се на симболичко „чување Христовог гроба“ од Великог петка до Васкрса. У време предускршњих...
28. Пирoтскo припoвeдaњe Пиротско приповедање као домен усмене традиције, је вербално уметничко изражавање у прози и стиху на пиротском говору српског језика (тимочко-...
29. Ђурђевдан Ђурђевдан велики пролећни празник којим се одваја нови, летњи период године од зимског. То је празник буђења природе, када заједница бројним...
30. Шљивовица Прерада шљиве у ракију у домаћинствима подразумева специфична знања која најчешће обављају мушки чланови домаћинства, док остали чланови породице...

Pages