Листа елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

11. Косовски вез Високо развијен, стилизован декоративни вез изведен на традиционалној одећи српског народа, посебно на женским кошуљама, а као сведена варијанта,...
12. Певање уз гусле Гуслање је извођачка пракса која обухвата солистичко певање народних епских песама у десетерцу које певач изводи пратећи се на гуслама, једножичном (...
13. Грокталица Вештина извођења грокталица, односно розгалица, потресалица, подразумева специфичан начин певања уз потресања гласа који се звучно запажа као...
14. Певање из вика Старије двогласно певање извика спада у певачке традиције које се испољавају као хетерофоно бордунски вокални облик. Песме изводе два певача истог...
15. Ерски хумор Ерски хумор, као форма усменог изражавања, представља спесифичан начин шаљивог односа према стварности карактеристичан за подручје Златиборског...
16. Коло, коло у три, коло у шест Коло, коло у три, коло у шест је веома распрострањена народна игра у актуелној играчкој пракси Србије и виталан облик традиционалне културе. Изводе...
17. Руменка Руменка, игра у колу, коју одликују симетрија играчког обрасца, као и богаћење играчког обрасца различитим мотивима: уситњавањем корака у једном...
18. Свирање на гајдама Свирање на гајдама, народном музичком инструменту, на територији Србије се односи на солистичку праксу свирања на двогласним и трогласним гајдама....
19. Фрулашка пракса Фрула је најтипичнији и најраспрострањенији дувачки инструмент у музичкој пракси Србије. Иако се у новије време популарно именује као фрула, овај...
20. Свирање на кавалу Кавал је тип дугачке полупопречне свирале, отворене цилиндричне цеви, која садржи седам рупица за свирање на предњој страни и једну на задњој страни...

Pages