Друштвене праксе, обичаји и свечани догађаји

Домен који се односи на друштвене праксе, обичаје и свечане догађаје, обухвата елементе нематеријалног културног наслеђа који могу бити јавни или приватни, најчешће се везује за одређено време и простор, а њихово практиковање доприноси јачању осећаја  припадности групи, заједници. Приступ елементима нематеријалног културног наслеђа из овог домена може бити ограничен на одређене чланове заједнице или пак отворен су за све чланове друштва, као важан део колективног јавног живота (карневали, обележавање почетка пролећа, краја жетве итд), а њихово практиковање остварује изразито важну друштевну функцију јачања идентитета заједнице. 

Елементи нематеријалног културног наслеђа који припадају овом домену односе се на обележавање тренутака значајних за живот заједнице и појединца (светковине, догађаји у пољопривредном и друштвеном календару, смена годишњих доба, животни циклус појединца...). Они обликују свакодневни живот заједнице и са њима су упознати сви чланови заједнице, чак и ако не учествују сви у њима, а испољавају се кроз различите форме од малих скупова до масовних друштвених догађаја. 

У Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије из домена друштених пракси и обичаја, уписани су: породична славa – елемент нематеријалног културног наслеђа Србије који се налази и на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног културног наслеђа човечанства, молитва под Миџором, Ђурђевдан, обичај изливања и паљења ратарских свећа, лазарице у Сиринићкој жупи, чување Христовог гроба, бела вила, паљење петровских лила, Вуков сабор, Женидба краљевића Марка – покладна свадба у Штрпцу, вертеп, теткица Бибијакрстови од времена, Драгачевски сабор трубача у Гучи, Ускршњи обичаји – освећивање паске и другаричење / кумачење