Дани европске баштине 2015 – „Стари и традиционални занати – очување и одржање“

Дани европске баштине у Србији се обележавају током септембра и октобра месеца 2015. године, а централна тема манифестације „Стари и традиционални занати – очување и одржање“, посвећена је једном од пет домена нематеријалног културног наслеђа. Установе заштите културног наслеђа – музеји и заводи за заштиту споменика културе, као и организације које се баве истраживањем и промоцијом културне баштине из Београда, Панчева, Сремске Митровице, Новог Сада, Бача, Лознице, Чачка, Пријепоља, Новог Пазара, Неготина, Зајечара, Књажевца, Ниша, Прокупља, Лесковца и Пирота, припремиле су богат програм. Посетиоце ове манифестације очекују бројне изложбе, радионице и предавања посвећена традиционалним занатима, народном градитељству и изради музичких инструмената, а у појединим местима биће приређен и разноврсан уметнички програм.

Централна манифестација овогодишњих Дана европске баштине у Србији је конференција „Технике и технологије кроз време“, која ће се одржати 25. и 26. септембра у Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја. Организатори Конференције су Етногрaфски музеј у Београду и Друштво конзерватора Србије (ДКС). Циљ Конференције је да стручњаци, етнолози и антрополози, историчари, археолози, историчари уметности и конзерватори, размене искуства и размотре могућности за даљи рад усмерен ка стварању услова за очување занатских вештина и знања.

Током првог дана Конференције, етнолози и антрополози, историчари, археолози и историчари уметности ће говорити о старим занатима као културном наслеђу и о садашњности и будућности занатске традиције у Србији. Биће речи о традиционалној обради гвожђа, прехрамбеним технологијама, грнчарству, сарачком и посластичарском занату, старим занатима који се користе у народном градитељству, традиционалним занатима у општини Бабушница, као и о занатлијама у Београду. Другог дана Конференције, конзерватори ће представити резултате својих истраживања у области индустријског и техничког наслеђа. Они ће говорити о развоју рударства и пиварства у средњовековној Србији, развоју железнице, производњи челика и свиларству. Такође, неколико излагања ће бити посвећено техничким и технолошким поступцима у конзервацији и рестаурацији споменичког наслеђа.

Координатори пројекта Дани европске баштине у Србији 2015 – „Стари и традиционални занати – очување и одржање“ су Министарство културе и информисања Републике Србије и Етнографски музеј у Београду – Установа културе од националног значаја.

Програм манифестације Дани европске баштине 2015