16. састанaк Мреже експерата за НКН ЈИ Европе

Шеснаести годишњи састанак Мреже експерата за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе на тему „Нематеријално културно наслеђе и образовање“ одржан је од 19. до 21. октобра 2022. године у Софији. Основи циљ састанка, који је организовао Регионални центар за нематеријално културно наслеђе у Југоисточној Европи под покровитељством Унеска (са седиштем у Софији) у сарадњи Регионалним бироом за науку и културу Унеска у Европи (са седиштем у Венецији) и Унесковим Сектором за живо наслеђе, био је сагледавање резултата у интеграцији „живог наслеђа“ у програме образовања у земљама региона. Састанак је био усмерен и на развијање капацитета за израду политика и механизама који ће омогућити да нематеријално културно наслеђе буде укључено у образовање на националном нивоу, као и на идентификовање могућности за сарадњу у региону у примени Конвенције из 2003.

Учесници састанка, представници министарстава културе или стручних тела надлежних за очување нематеријалног културног наслеђа у државама у надлежности Регионалног бироа за науку и културу Унеска у Европи, представили су досадашње резултате у интеграцији нематеријалног културног наслеђа у формално и неформално образовање, у сфери политика и практичне примене. Представљајући досадашњи рад у овом сегменту у Републици Србији, Данијела Филиповић, координаторка Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, подсетила је на законодавни и институционални оквир за очување нематеријалног културног наслеђа у Србији,  као и на примере учења о нематеријалном културном наслеђа у оквиру школских програма, пре свега програма усмерених на преношење традиционалне музике или игре у специјализованим музичким школама. Указујући на разноврсне примере неформалног образовања из домена нематеријалног културног наслеђа, истакла је улогу музеја, који бројним активностима и радионицама за децу школског узраста, успешно повезују наставне садржаје са учењем о културном наслеђу.  

Редовном годишњем састанку Мреже експерата за нематеријално културно наслеђе ЈИ Европе, која је успостављана 2007. године, присуствовали се представници Албаније, Бугарске, Хрватске, Кипра, Грчке, Малте, Северне Македоније, Молдавије, Румуније, Србије, Словеније и Турске, као и експерти из земаља посматрача Аустрије и Италије.

Овогодишњи састанак Мреже експерата одржан је у заједно са редовном годишњом обуком Унесковог европског огранка глобалне мреже тренера за нематеријално културно наслеђе, која је на такође била посвећена интеграцији нематеријалног културног наслеђа у формално и неформално образовање, а одржана је у Софији, од 17. до 19. октобра, Обука, којој су присуствовали и тренери из Србије, Данијела Филиповић и Саша Срећковић, обухватила је и представљање практичног водича и видео материјала припремљених с циљем за живог наслеђа у школске програме. У циљу подстицања даљег рада на повезивању школских програма и „живог наслеђа“ и укључивању већег броја стручњака и проширивања мреже сарадника, 19. октобра 2022. године организован заједнички састанак учесника оба скупа како би се кроз сарадњу и заједничке иницијативе допринело покретању нових активности  на националном или регионалном нивоу.