Mрежа регионалних координатора

Mрежа регионалних координатора, задужених за Војводину, Београд, централну Србију, западну Србију, источну Србију, југ Србије и за Косово и Метохију спроводи активности на проналажењу и идентификацији елемената нематеријалног културног наслеђа и помаже успостављању сарадње између заједница, група, појединаца, експерата, стручних центара и истраживачких института у циљу прикупљања, документовања, архивирања и очувања података о наслеђу.
У сарадњи са Центром за нематеријално културно наслеђе, координатори предузимају неопходне мере за упознавање заједница, група и појединаца са значајем и вредношћу њиховог нематеријалног културног наслеђа, као и са значајем и вредношћу Конвенције.
Задатак координатора је и да прикупљају и прослеђују Центру за нематеријално културно наслеђе предлоге за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

  • Источна Србија: Сузана Антић, етнолог, виши кустос, Народни музеј Зајечар;
  • Централна Србија: Снежана Шапоњић-Ашанин, етнолог, музејски саветник, Народни музеј Чачак;
  • Западна Србија: Снежана Томић, етнолог, музејски саветник, Музеј на отвореном „Старо село“ – Сирогојно;
  • Војводина: др Славица Вујовић, архитекта – конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе;
  • Косово и Метохија: др Александар Павловић, етнолог