Zasedanje 12. međuvladinog komiteta za NKN

Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.

Dvanaesto zasedanje Uneskovog Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, održano je od 4. do 9. decembra 2017. godine na ostrvu Čedžu u Južnoj Koreji. Na dnevnom redu Komiteta, našla su se pitanja koja se odnose na implamenataciju Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, iskustva stečena tokom desetogošnje primene i izazove pred kojima se zemlje potpisnice suočavaju.   

Ostvarivanje međunarodne zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa, kroz upise na relevantne liste nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, bila je jedna od tačaka dnevnog reda, koja je istovremeno privukla i najveću pažnju javnosti. U okviru rasrave o ovoj tački, Komitet je osvojio odluku o upisu 34 elementa na Reprezentativnu lisu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, kao i odluke o upisu 6 elementa na Listu nematerijanog kulturnog nasleđa sa potrebom hitne zaštite i dva predloga za Registar dobrih praksi u očuvanju nemterijalnog kulturnog nasleđa.

Komitet je usvojio odluku o upisu elementa „Kolo, tradicionalna narodna igre“, kao je drugi upis Republike Srbije na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, a usvojeni su i predlozi o upisu elemenata kao što je veština pravljenja napolitanske pice na predlog Italije, zanatske veštine drvorezbrastva iz Konjica, predlog Bosne i Hercegovine, kurentske obredne povorke, element iz Slovenije ili prolećni praznik, Hidrileze, element upisan na predlog Makedonije i Turske. Komitet je takođe doeno odluku da sistem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa razvijen kroz mrežu Čitališta, bude upisan kao primer dobre prakse iz Bugarske.  

Reprezentativna lista nematerijalnog kulturnog nasleđe čovečanstva, nakon ovogodišnjih upisa, broji 399 elemenata iz 112 zemalja, što pokazuje raznolikost nematerijalnog kultornog nasleđa, ali istovemeno predstavalja potvrdu koliki značaj, na nacionalnom nivou, imaju upisu za podizanje svesti o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Pored upisa na liste neamterijalnog kulturnog nasleđa, Komitet je usvojio i 11 nacionalnih izveštaja o implementaciji Konvencije, izveštaj o radu i akreditovanih nevladinih organizacija uključenih u sistem zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa, a raspravljano je i o uspostavljanju opšteg okvira za praćenje rezultata u primeni Konvencije. U okviru usvojenog dnevnog reda, Komitet je raspravljao i načinima korišćenja Fonda za nematerijalno kulturno nasleđe, koji je uspostavljen Konvencijom i odobrio zahteve za finansiranje projekata koji obezbeđuju očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđe koji se podnele Uganda i Zambija.   

Međuvladin komitet za očuvanje  nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao izvršno telo za sprovođenje Konvencije o očuvanju nemateriajnog kulturnog ansleđa čine predstavnici 24 zemlje potpisnica Konvencije, koji se biraju na zasedanju Generalne skupštine.