Slava na Uneskovoj Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva

Na Devetom zasedanju Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa koje je održano od 24. do 28. novembra 2014. godine u Uneskovom centru u Parizu, doneta je odluka o upisu „Porodične slave“ na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.

Predlagač Slave, Etnografski muzej u Beogradu, u skladu sa odlukom Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, izradio je potrebnu dokumentaciju, foto i video-materijal kojim se jedan od naših najprepoznatljivijih običaja kandidovao za Uneskovu Reprezentativu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Etnografskog muzeja u Beogradu je, u martu  2013. godine, pripremio i uputio u proceduru usvajanja svu potrebnu dokumentaciju. Predlog „Porodične slave“ je pripremljen uz podršku lokalnih samouprava, regionalnih muzeja, turističkih i nevladinih organizacija i pojedinca, a sa ciljem da se doprinese zaštiti i očuvanju ovog segmenta nematerijalnog nasleđa, kao i da Slava, pored regionalnog i nacionalnog značaja, bude priznata i prepoznata na širem, međunarodnom, nivou.

Proceduru upisa „Porodične slave“, elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, pokrenuli su Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasleđe i Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Etnografskog muzeja u Beogradu, uz podršku Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.