Prvi ekspertski forum Kine i zemalja Istočne i Centralne Evrope u oblasti očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa

U organizaciji Ministarstva kulture i nacionalnog nasleđa Poljske i Nacionalnog komiteta za kulturno nasleđe Poljske, od 11. do 15. oktobra 2016. godine u Krakovu je održan Prvi espertski forum posvećen saradnji Kine i zemalja Istočne i Centralne Evrope u oblasti očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa. Rad Foruma, koji je bio posvećen unapređenju kapaciteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, uspostavljanju saradnje i razmeni iskustava u oblasti očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa odvijao se kroz nekoliko sesija posvećenih ključnim temama zaštite NKN.  

Prezentovanju rada na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa u zemljama učesnicama, posvećen je prvi deo foruma, tokom kojeg su predstavljene najznačajnije aktivnosti u implementaciji Konvencije, od formiranja zakonodavnog i institucionalnog okvira, očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa u nacionalnom sistemu zaštite kulturnog nasleđa, do predstavljanja izazova i problema sa kojima, u ovom procesu, suočavaju zemlje potpisnice. Učesnici su ukazali na teškoće i izazove u prenošenju NKN, naglasili značaj dokumentovanja kao oblik zaštite NKN, ali i prestavili primere dobrih praksi u očuvanju NKN. U okviru ove sesije, predstavljen je rad na očuvanju NKN u Republici Srbiji koji se intenzivno odvija od potvrđivanja Konvencije 2010. godine, kroz aktivnosti Ministarstva kulture i informaisanja i Centra za nematerijalno kulturno nasleđe pri Etnografskom muzeju Beogradu.

U okviru drugog dela Foruma pod nazivom „Nematerijalno kulturno nasleđe i održivi razvoj: od teorijskog koncepta do prakse – naučene lekcije i izazovi za budućnost“, predstavljeni su uspešni primeri prepoznavanja uloge NKN u održivom razvoju, pre svega sa aspekta nosilaca i lokalnih zajednica, a uz podršku institucija. U diskusiji je naglašeno, da, pored činjenice da je održivi razvoj uključen u većinu strategija i politika očuvanja nasleđa, postoji potreba preduzimanja konkretnih aktivnosti na polju obezbeđivanja održivosti NKN i njegove zaštite, a imajući u vidu interese samih nosilaca.

Na kraju trodenevnog rada, učesnici Foruma prisustvovali su svečanosti dodele dokumenata o upisu novih elemenata u Nacionlani regisatar nematerijalnog kulturnog nasleđa Poljske.

Tokom Foruma je organizovana prigodna promotivna izložba na kojoj je predstavljeno nematerijalno kulturno nasleđe svih zemalja učesnica - Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Estonija, Češka, Hrvatska, Kina, Litvanija, Letonija, Mađarska, Makedonija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Rumunija, Poljska