PROJEKAT „OČUVANjE, PRENOŠENjE ZNANjA I PREZENTACIJA KOLA KAO ELEMENTA UPISANOG NA REPREZENTATIVNU LISTU NKN ČOVEČANSTVA“

Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018

U okviru projekta „Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija kola kao elementa upisanog na Reprezentativnu listu NKN čovečanstva“ Centar za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije – CIOTIS, tokom decembra 2018. godine realizovao je radionice u Boru, Bačkoj Palanci i Šidu, s ciljem upoznavanja polaznika s mnogobrojnim verzijama igre kolo. Na radionicama su predstavljene varijante koje su karakteristične za određene krajeve, a polaznici su mogli saznati i kako su pojedina kola dobila ime, na koje sve melodije može da se odigra ova igra i druge informacije o jednoj od najraspostranjenijih igara kod nas. 

Prva igračka radionica održana je 24. novembra 2018. godine u prostorijama Kulturno-umetničkog društva „Bor“ i okupila je preko pedesetoro dece iz Opštine Bor, koja su savladavala veštinu igranja po grupama formiranim prema uzrastu, ali i prethodnom poznavanju ove igre, kao i brzini kojom su usvajane nove verzije. Radionica u Bačkoj Palanci, održana je 8. decembra 2018. godine i realizovana je u koordinaciji sa Centrom za tradicionalne kulture i umetnosti „Kosta Abrašević“, a okupila je okupila 23 polaznika, uzrasta od 11 do 40 godina. Treća radionica je organizovana 22. decembra u Šidu, a koordinaciju Projekta u ovoj opštini su sproveli Srpsko kulturno-umetničko društvo „Sveti Sava“ i Kulturno obrazovni centar Šid. Radionica je okupila oko 40 polaznika iz Šida, Višnjićeva i Erdevika, među kojima je bilo učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole, srednjoškolaca i studenata.

Pored osnovnog cilja radionica, demonstracije mnogobrojnih verzija igre kolo, polaznici, igrači u kulturno-umetničkim društvima, mogli su da se upoznaju i sa sistemom očuvanja NKN na nacionalnom nivou, radom Centra za NKN Srbije, kao i procesom izrade nominacije kola za Uneskovu Reprezentativnu listu NKN čovečanstva. Na ovaj način je nosiocima ovog elementa kulturnog nasleđa, članovima lokalnih zajednica, ukazano na kompleksnost tradicionalne narodne igre kolo, ali i potrebu za njenim očuvanjem, daljim prenošenjem, te (ponovnim) usvajanjem zaboravljenih igračkih i muzičkih verzija kola. Rad na projektu „Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija kola kao elementa upisanog na Reprezentativnu listu NKN čovečanstva“ bio je i prilika da se stručnjaci upoznaju sa stanjem samog elementa na terenu, ali i da se ažurira dokumentacija o ovom elementu kulturnog nasleđa, koja je pohranjena u Centru za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije.

Ovaj projekat, koji teži razvoju modela saradnje između različitih segemnata društva uključenih u sistem očuvanja NKN, nevladinih organizacija i institucija kulture, udruženja građana i ustanova kulture na lokalnom nivou, s ciljem sistemskog očuvanja NKN, sproveden je u saradnji sa Ansamblom narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“ i Centrom za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu.

Osnovna ideja nosilaca projekta je edukacija šire društvene zajednice (zainteresovanih grupa i pojedinaca) o osnovnim karakteristikama narodne igre kolo, koja je, 2012. godine, upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, a od 2017. godine, nalazi se i na Uneskovoj Reprezentativnoj listi NKN čovečanstva. Podizanje svesti o značaju upisa ovog elementa NKN na Uneskovu Reprezentativnu listu predstavlja podjednako važan segment ovog projekta.