„Porodična slava“ na izložbi „Putevi hrane u Srbiji“

U Kulturnom centru Srbije u Parizu otvorena je multimdijalna izložba „Putevi hrane u Srbiji“, u okviru koje je, kao poseban segment, predstavljen običaj „Porodična slava“, nominovan za upis na UNESKO-vu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva u 2014. godini.

„Porodična slava“ je deo nematerijalnog kulturnog nasleđa koje praktikuje većina pravoslavnih hrišćanskih porodica na teritoriji čitave Republike Srbije, ali je Srbi prepoznaju i kao način iskazivanja nacionalnog i kulturnog identiteta. Proslavljanje porodičnog sveca zaštitnika deo je društvenih rituala i praksi u kojem je, pored religijskog, prisutan i kulturni obrazac gošćenja i gostoprimstva.

Na izložbi „Putevi hrane u Srbiji“ je, polazeći od geografski uslovljenog okruženja i uz sagledavanje istorijskog i društvenog konteksta i kulturnih uticaja, predstavljena kultura ishrane kao nezaoblazni deo privatnog, ali i javnog života svakog pojedinca. Fenomen ishrane je posmatran kao proces, od proizvodnje i načina privređivanja, prometa, prerade i obrade namirnica, konzumiranja i korišćenja, do običajne prakse razvijene u okviru porodičnog i godišnjeg religijskog ciklusa.

Multimedijalna izložba Etnografskog muzeja u Beogradu - Ustanove kulture od nacionalnog značaja „Putevi hrane u Srbiji“, autora Dušice Živković, muzejskog savetnika, održava se u Kulturnom centru Srbije u Parizu, od 19. novembra 2014. do 17. januara 2015. godine.