Novi upisi u Nacionalni registar NKN

Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasleđe, na sastanku održanom 25. decembra 2017. godine, doneo je odluku o upisu elemenata bela vila; paljenje petrovdanskih lila – lilanje i žmare, kuvanje žmara u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Komisija za ocenu predloga za upis u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, koja je deluje u Etnografskom muzeju u Beogradu, tokom 2018. godine razmotrila je dostavljene i u Centru za nematerijalno kulturno nasleđe obrađene predloge i predložila usvajanje ovih elemanata. U skladu sa zaključcima Komisje, Nacionalni komitet je doneo odluku da znanja i veštine vezane za pripremu jela žmare, koje je kao ritualno i svakodnevnog pristuno na području istočna Srbija, pre svega u oblasti Mlave, budu upisane u Nacionalni registar nematerijalnog kultrnog nasleđa. Takođe, usvojen je i predlog o upisu običaja bela vila, koji se kao deo uskršnjih običaja izvodi na trćii dan Uskrsa u Velikoj Hoči, kao i običaj pravljenja i paljenja petrovdanskih lila, prisutan na teritoriji zapadne Srbije, u zajednicama i naseljima opština Šabac, Loznica, Valjevo, Sjenica, Nova Varoš, Ivanjica.