Kolo na Uneskovoj Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa

Kolo - upis na Reprezentativnu listu
Kolo - upis na Reprezentativnu listu
Kolo - upis na Reprezentativnu listu
Kolo - upis na Reprezentativnu listu

Uneskov Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa doneo je odluku o upisu elementa Kolo, tradicionalna narodna igra na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Odluka o upisu doneta je 12. redovnom zasedanju Komitet, koje se od 4. do 9. decembra održava na ostrvu Čedžu u Južnoj Koreji.

Centar za nematerijalno kulturno nasleđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu pripremio je, na osnovu odluke Nacionalnog komiteta za nematerijano kulturno nasleđe, nominacijski dosije, koji je Ministrastvo kulture i infirmasanja uputilo u proceduru usvajanja. Nominacije je pripremljena u saradnji sa predlagačima elementa Fakultetom muzičke umetnosti, Ansamblom tradicionalnih igara „Kolo“ i Centrom za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije (CIOTISom), uz učešće pojedinaca, lokalnih zajednica, institucija, nevladinih organizacija, stručnih udruženja.

Upis kola,  na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, značajan je, ne samo zbog toga što će ovaj segment nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije postati međunarodno vidljiviji, već će i različite zajednice biti podstaknute da aktivno doprinose očuvanju i prenošenju elementa kao dela sopstvenog nasleđa.