Kajmak i cipovka upisani u Nacionalni registar

Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasleđe Republike Srbije, na sastanku održanom 27. decembra 2016. godine, doneo je odluku o upisu tradicionalne pripreme kajmaka i  znanja i umeće pripremanja tradicionalnog hleba u Vojvodini cipovke u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, koji se vodi u Centru za NKN u Etnografskom muzeju u Beogradu, formiran je u junu 2012. godine i sadrži 34 elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.