Izložba "Naivno slikarstvo Slovaka" u Narodnoj skupštini

Izložba „Naivno slikarstvo Slovaka u Srbiji kao deo nematerijalne kulturne baštine Srbije“, organizovana je u Domu Narodne skupštine Republike Srbije od 19. do 31. marta 2015. godine.

Na izložbi, koju je priredila i organizovala Galerija „Babka“ iz Kovačice, predstavljene su slike i panonske minijature slikara Martina Jonaša, Zuzane Halupove, Pavela Glozika i drugih značajnih stvaralaca iz Kovačice.

Izložbu je otvorila je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, u prisustvu kopredsednika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i EU Eduarda Kukana.

"Naivno slikarstvo Slovaka" je, odlukom Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije od 18. juna 2012. godine, upisano u Registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije, a na predlog Fonda "Međunarodni etno centar Babka", Kovačica i Opštine Kovačica.