Informaciono-komunikacione tehnologije i nematerijalno kulturno nasleđe

Okrugli sto „Nove tehnologije i nematerijalno kulturno nasleđe“ posvećen mogućnostima koje korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija pruža u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, održan je  12. oktobra 2017. godine Etnografskom muzeju u Beogradu. Cilj okruglog stola, na kojem su učestvovali stručnjaci uključeni u programe očuvanja kulturnog nasleđa iz Grčke, Bugarske, Velike Britanije, Hrvatske i Srbije, bio je da se kroz razmenu iskustava i upoznavaanje sa konkretnim programima, podstakne korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u zaštiti, promovisanju i obezbeđivanju pristupa nematerijalnom kulturnom nasleđu.

Okrugli sto je organizovan u saradnji sa Regionalnim centrom za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasleđa u Jugoistočnoj Evropi pod pokroviteljstvom Uneska sa sedištem u Sofiji, kao prateći program Međunarodnog festivala etnološkog filma u Beogradu.