DRUGI EKSPERTSKI FORUM KINE I ZEMALjA ISTOČNE I CENTRALNE EVROPE U OBLASTI ZAŠTITE NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA

Drugi ekspertski forum Kine i zemalja Istočne i Centralne Evrope u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa održan je od 17. do 22. septembra 2018. u gradu Hangdžou, na jugoistoku Kine. Centralni događaj Foruma bila je Konferencija posvećena starim zanatima i njihovom očuvanju, pod nazivom „Tradicionalno zanatstvo i kulturni identitet. Tradicionalno zanatstvo u zemljama učesnicama inicijative Pojas i put. Kreiranje kulture pamćenja rukama“. Učesnici su pozvani da svoje prezentacije fokusiraju na tri ponuđene teme: Održivi razvoj tradicionalnih zanata, Tradicionalni zanati i način života i Put tradicionalnih zanata kao nasleđa. U radu Konferencije učestvovali su predstavnici Kine i dvanaest evropskih zemalja: Bosne i Hercegovine, Estonije, Letonije, Litvanije, Mađarske, Makedonije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Srbije, Hrvatske i Češke. Srbiju je zastupala dr Biljana Đorđević, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu i član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe, s referatom Očuvanje i održivi razvoj zlakuskog lončarstva – poželjan put zaštite tradicionalnih zanata u Srbiji.

Drugi deo Foruma bio je posvećen zanatima i zanatskim proizvodima koji su upisani u nacionalne registre zemalja učesnica,  a koji su prezentovani na izložbi EXPO 2018. Većina delegacija donela je neke od svojih tradicionalnih zanatskih proizvoda i poklonila ih Muzeju nematerijalnog nasleđa u Hangdžou, inaugurisanom tokom trajanja Foruma. Član delegacije Srbije, Darko Klopanović, lončar iz Zlakuse i sekretar Udruženja lončara „Zlakusa“, dao je doprinos izložbi poklonivši dva svoja proizvoda – lonac i pekicu, Muzeju nematerijalnog kulturnog nasleđa u osnivanju, zbog čega mu je na završnoj ceremoniji Foruma dodeljena zahvalnica.

Tokom trajanja pofuma učesnici su bili u prilici da se upoznaju s bogatim kulturnim, posebno nematrijalnim nasleđem provincije Džeđang, čiji je Hangdžou glavni grad, ali i nasleđem cele Kine, kroz različite aktivnosti, kao što su posete zanatskim centrima, izložbama, manufakturi za tradicionalnu izradu lepeza, muzejima i prigodne folklorne priredbe.

U zaključcima Foruma još jednom je istaknuto da su stari i tradicionalni zanati važan segment kulturnog nasleđa koji treba da bude sačuvan za budućnost i prenet generacijama koje dolaze, te da je za njihovo očuvanje neophodno doneti sistemska rešenja na svim nivoima i uključiti širu zajednicu, prvenstveno kroz obrazovanje, od najnižeg, do univerzitetskog nivoa, što se u mnogim zemljama već sprovodi.

Učesnici Konferencije su prihvatili predlog Regionalne alijanse Međunarodne asocijacije muzeja za jugoistočnu Evropu (RA ICOM SEE) da se pokrene inicijativa za uspostavljanje Međunarodnog dana nematerijalnog kulturnog nasleđa, koji bi se obeležavao svakog 17. oktobra, na dan kada je Uneskova Konvencija doneta 2003. godine. Guo Ji, direktorka Centra i novoosnovanog Muzeja nematerijalnog kulturnog nasleđa provincije Džeđang posebno je, na završnoj ceremoniji, pomenula ovaj predlog kao dobru inicijativu koja je uvrštena u zaključke Konferencije.

Nakon publikovanja zbornika sa Konferencije, svi primeri dobre prakse u očuvanju tradicionalnih zanata u Kini i zemljama Istočne i centralne Evrope biće dostupni široj javnosti.

Foto: Xu Yun (Sju Jun)