Januar 2017

  • Предавање, Музеј Смедерево
    Slava – živo nasleđe
    Predavanje „Slava – živo nasleđe“, posvećeno porodičnoj slavi, jednom od najprepoznatljivijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije,...
  • Kajmak i cipovka upisani u Nacionalni registar
    Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasleđe Republike Srbije, na sastanku održanom 27. decembra 2016. godine, doneo je odluku o upisu...