12. sastanak eksperata za nematerijalno kulturno nasleđe Jugoistočne Evrope

Дванаести регионални састанка експерата за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе

Dvanaesti regionalni sastanka eksperata za nematerijalno kulturno nasleđe Jugoistočne Evrope održan je Ljubljani od 24. do 27. oktobra 2018. godine. Sastanak su organizovali Ministarstvo kulture Republike Slovenije i Uneskova Regionalna kancelarija za nauku i kulturu iz Venecije, u saradnji sa Regionalnim centrom za nematerijalno kulturno nasleđe sa sedištem u Sofiji, uz podršku Slovenačkog etnografskom muzeja i pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom.

Sastanak, čija se centralna tema bila „Uloga muzeja u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, otvorio je ministar kulture Slovenije Dejan Prešiček. U pozdravnom govoru on je podsetio da je Slovenija domaćin regionalnog sastanka u godini kada se obeležava 15 godina od usvajanja Konvencije i 10 godina od početka  implementacije Konvencije u Republici Sloveniji, naglasivši da se sistem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa gradi u tesnoj saradnji sa lokalnim zajednicama i nosiocima i uz punu podršku očuvanju kulturne raznolikosti.. Rezultate implementacije Konvencije u proteklih 15 godina na međunarodnom nivou izneo je Tim Kertis, Sekretar Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa i Šef Uneskovog Sektora za nematerijalno kulturno nasleđe, podsetivši da je tokom ovog perioda podignuta svest o značaju očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa i stvoren značajan institucionalni okvir za implementaciju Konvencije. On je napomenuo i da su upisi na relevnatne liste nematerijalnog kulturnog nasleđa Uneska u velikoj meri prepoznati kao mehanizam koji u meri doprinosi obezbeđivanju vidljivosti nematerijalnog nasleđa. 

Sagledavajući rezultate ostvarene u implementaciji Konvencije u zemljama Jugoistočne Evrope postignute između dva sastanaka, konstatovan je napredak pre svega na polju aktivnosti u podizanja svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa, čemu doprinose i upisi na Uneskove liste nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Predstavnik Republike Srbije na sastanku, Danijela Filipović iz Centra za nematerijalno kulturno nasleđe naglasila je da je u posmatranom periodu upisom „Kola, tradicionalne narodne igre“ na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva  povećana vidljivost ne samo ovog elementa već i nematerijalnog kulturnog nasleđa uopšte, kao i da je realizacijom izložbe „Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije“ u Etnografskom muzeju u Beogradu i Slovenačkom etnografskom muzeju u Ljubljani ostvaren značajan korak na prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Godišnji sastanak mreže eksperata održava se od 2007. godine u okviru platforme uspostavljene s ciljem podrške implementaciji Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa i podsticanja razumevanja, prepoznavanja i očuvanja ovog segmenta nasleđa na području Jugoistočne Evrope. U radu sastanka, kroz prezentacije i diskusije, učestvovali su stručnjaci iz oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kipra, Italije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.