Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije

Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije, otvoren je u Etnografskom muzeju u Beogradu 20. juna 2012. godine. Polazna osnova aktivnosti Centra je UNESKO-va Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa usvojena 2003. godine. (Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala je Konvenciju u maju 2010. godine).

Tradicijske i lokalne kulture su, u vremenu izuzetno dinamičnih društvenih i ekonomskih promena u svetu, izložene nestanku ili transformaciji do neprepoznatljivosti izvornih motiva. Upravo iz tog razloga zadatak Centra je istraživanje, popisivanje, obrada, čuvanje i prezentacija nematerijalnog kulturnog nasleđa na teritoriji Republike Srbije, ali ujedno i pomoć lokalnim zajednicama u prepoznavanju, vrednovanju, praktikovanju i prenošenju sopstvenog kulturnog nasleđa narednim generacijama. Cilj Centra je postizanje boljeg statusa i uključivanje nematerijalnog kulturnog nasleđa kao značajnog resursa u okviru projekta iz oblasti društvenog i ekonomskog razvoja. U svrhu efikasnijeg rada na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa Centar sprovodi široku edukaciju i sarađuje s drugim ustanovama, udruženjima, organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu.

Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije

Vođenje i čuvanje Nacionalnog registra nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i celokupne dokumentacije o nematerijalnom kulturnom nasleđu u elektronskom, papirnom, video i audio obliku jedna je od najvažnijih aktivnosti Centra za nematerijalno kulturno nasleđe.

Registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije, u ovom trenutku, sadrži 46 elemenata upisanih na Listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije na osnovu odluka Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe. 

Upis na Listu nematerijalnog kulturnog nasleđa

Predlog za upis u liste nematerijalnog kulturnog nasleđa mogu da podnesu: lokalna zajednica, institucija, odgovarajuća nevladina organizacija ili pojedinac koji je u mogućnosti da predlog dokumentuje odgovarajućom propratnom dokumentacijom.

Predlog bi trebalo da sadrži popunjen obrazac, mišljenje stručne institucije (muzej, arhiv, zavod, institut) ili stručnjaka za datu oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa, saglasnost nosilaca elementa, fotografije i audio i video materijale.

Overen obrazac sa priloženim stručnim mišljenjem i saglasnostima nosilaca elementa, predlagači dostavljaju regionalnim koordinatorima nadležnim za datu teritoriju koji vrše osnovnu evidenciju kandidatura i prosleđuju ih Centru za nematerijalno kulturno nasleđe pri Etnografskom muzeju.

Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasleđe Republike Srbije svake godine utvrđuje rokove za podnošenje zahteva za upis na liste nematerijalnog kulturnog nasleđa.