About us

Центар за нематеријално културно наслеђе

Запослени:

  • Данијела Филиповић, кустос, координатор за сарадњу и едукацију на националном нивоу,danijela.filipovic@etnografskimuzej.rs
  • Саша Срећковић, музејски саветник, координатор за сарадњу и едукацију на међународном нивоу,
  • Весна Душковић, музејски саветник,
  • Наташа Младеновић Рибић МА, кустос, natasa.mladenovic.ribic@etnografskimuzej.rs
  • Милица Обрадовић, кустос,

Етнографски музеј у Београду - Установа културе од националног значаја
Студентски трг 13
11000 Београд
Србија
011 3281 888
011 3282 944